เมนู
 
  No Data

สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ

โทร 095-9017146, 085-1185921

Line@ : @bgq9878t


สถิติ
เปิดร้านค้า 21/10/2013
ปรับปรุงร้านค้า 09/08/2022
สินค้าทั้งหมด 10
ผู้ชมทั้งหมด 521,989
เงื่อนไขการใช้บริการ

www.tansthai.com เป็นกรรมสิทธิ์ ดำเนินงาน และดูแลรักษาโดย ร้านค้าฅนวัง   กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน(ระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้แล้วเท่านั้น โปรดทราบว่าเราอาจมีการเปลี่ยน แปลงข้อตกลงในการใช้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เราจึงขอให้คุณตรวจสอบข้อมูล ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการล่าสุด และปฎิบัติตามข้อ กำหนดเหล่านั้นด้วย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้ บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน รวมทั้งค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และการยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งานและการใช้บริการเว็บ www.tansthai.com

เนื้อหาข้อมูลต่างๆ และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย เสียง คลิปหนัง เนื้อหา หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎใน เว็บไซต์ tansthai.com เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาโดย ร้านค้าฅนวัง เราไม่อนุญาติให้คุณนำข้อมูล หรือเก็บรวบรวมและคัดลอกข้อมูลที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน สำหรับเว็บไซต์นี้ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ให้มีการผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ถ่ายสำเนา จำหน่าย จำหน่ายต่อ หรือรูปแบบการหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมจากทางบริษัทฯก่อนเป็นการล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ www.tansthai.com ห้ามไม่ให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทำการดัดแปลง หรือจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ รวมทั้งการถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง www.tansthai.com การออกแบบสินค้า (รวมถึงวัสดุสิ่งของประกอบหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง www.tansthai.com และ/หรือ เจ้าของใบอนุญาตของบริษัทซึ่งได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะไม่ยินยอมให้ท่านได้ใช้การออกแบบดังกล่าวโดยปราศจากความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง ร้านค้าฅนวัง

การป้องกันการฉ้อโกง

การทำทุจริต ฉ้อโกง หลองลวง เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมใด หากตรวจพบ หรือแม้แต่สงสัยว่า การทำธุรกรรมหรือตัวสมาชิกมีการกระทำหรือมีประวัติการทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมส่อไปในการกระทำที่ผิดกฏหมายในทุกๆ กรณี  เจ้าหน้าที่ อาจติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อการยืนยันตัวตนได้ รวมถึงระงับ ยับยั้ง อายัดหรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะได้มีทำการชำระเงินแล้วก็ตาม อีกทั้ง ร้านค้าฅนวัง สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีและสถานะของสมาชิกรวมถึงสิทธิ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกนั้นได้ทั้งสิ้น โดยสมาชิกรับว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกพึงเข้าใจว่า ร้านค้า กำหนดและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของสมาชิก, สมาชิกท่านอื่นๆ รวมถึงร้านค้าและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

www.tansthai.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้อตกลงและ เงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข ใหม่แล้ว เมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
   อบรมการเจรจาต่อรอง   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง  
เว็บสำเร็จรูป
×